Privacy

VAN DER MAREL I T  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

VAN DER MAREL I T verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders/voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons. Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken:

VAN DER MAREL I T verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

VAN DER MAREL I T bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zo worden bij overlijden of op verzoek van de klant alle verzamelde gegevens verwijderd uit ons systeem. Verzamelde persoonsgegevens die betrekking hebben op een voor hem/haar gedane bestelling zullen worden verwijderd zodra de bestelling is uitgeleverd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

VAN DER MAREL I T verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
VAN DER MAREL I T gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken, waardoor inzicht zou ontstaan in uw (koop)gedrag.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VAN DER MAREL I T. U kunt uw verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, evenals een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking er van, kenbaar maken op info@vandermarel.it We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken op uw verzoek. VAN DER MAREL I T wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

VAN DER MAREL I T neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er bij u aanwijzingen bestaan van misbruik van gegevens, neem dan contact op via info@vandermarel.it.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen op een beveiligde en voor derden niet toegankelijke locatie, waarbij de beveiligingssoftware, zoals een betrouwbare virusscanner en firewall de privacy van uw persoonsgegevens waarborgen.

Functionaris Gegevensbescherming bij  VAN DER MAREL I T is Arend Jan van der Marel, bereikbaar via info@vandermarel.it